Zase spolu - Wieder zusammen

FOTOGALERII Z PROJEKTU NAJDETE POD TEXTEM

Scrollen sie nach unten für Deutsch. Vielen Dank!

Projekt proběhne od středy 4. 8. do neděle 8. 8. 2021 jako samostaná část programu osmého ročníku Letního filmového a hudebního festivalu Slavonice Fest. V rámci projektu se uskuteční filmové, výstavní a hudební a diskusní akce ve třech příhraničních lokalitách Fratres – Slavonice - Maříž. Projekt pořádáme díky finanční podpoře Evropského fondu pro regionální rozvoj INTERREG Rakousko - Česká republika.

V rakouské vesnici Fratres v prostorách Kulturbrücke Fratres připravujeme výstavu obrazů jednoho z nejznámějších současných výtvarníků, sochaře a malíře Jaroslava Róny, jejíž vernisáž za účasti autora otevře celý projekt i festival. Dále bude v Kulturbrücke Fratres probíhat od čtvrtka do neděle přehlídka evropské kinematografie, doplněná besedami s tvůrci z obou stran hranice. Druhá část této přehlídky bude probíhat ve Slavonicích ve Spolkovém domě.

Výstavu umění připravujeme i do Mařížské kaple (pokud to její technický stav dovolí) a na přilehlou zahradu, V hudební Stodole Maříž proběhnou v rámci projketu 4 koncerty. Ve Slavonicích připravujeme velké diskusní fórum na téma Dezinformace v čase Corony. Pro návštěvníky a diváky bude na trase Fratres - Slavonice - Maříž zřízena speciální kyvadlová autobusová linka.

Po přerušení kontinuity fungující přeshraniční kulturní spolupráce v regionu způsobeném pandemií Covid, považujeme za nutné ji obnovit a navázat na její rozvoj v minulých letech. Cílem projektu je posílit přirozeně fungující spojení české a rakouské kulturní obce v příhraniční oblasti a to právě v době, kdy je v ní díky etablovanému festivalu Slavonice Fest největší koncentrace návštěvníků. Stejně tak chceme projektem podpořit  ty, kteří byli restrikcemi souvisejícími s pandemií zasaženi nejvíce - umělce, ale i poskytovatele gastro a ubytovacích služeb v regionu. Náš projekt nenabízí lacinou zábavu, ale kvalitní společné kulturní zážitky a diskuse, při nichž dojde k přirozenému propojení a výměně zkušeností mezi českou a rakouskou stranou.

 
PROGRAM:

DEBATA S ČESKÝMI NOVINÁŘI                                                   PÁTEK  6. 8. / 18:30 / ViP Gril Besídka               

Dezinformace (p)o Vrběticích                                                         

Zveme vás na debatu s českými novináři nejen na téma kauza Vrbětice a ruská dezinformační scéna u nás.

Novinářský inkubátor uvádí v rámci našeho projektu "Zase spolu"  novinářskou debatu k tématu posílení obezřetnosti vůči manipulativním informacím na internetu a v médiích. Hosty debaty budou:

ONDŘEJ KUNDRA
reportér časopisu Respekt, bude hovořit na téma kauzy Vrbětice a jejího dopadu a souvislostí.
 
VERONIKA KRÁTKÁ ŠPALKOVÁ
analytička programu Kremlin Watch think-tanku Evropské hodnoty, popíše hlavní aktéry proruské dezinformační scény u nás.
 
PETR NUTIL
novinář a zakladatel Manipulátoři.cz promluví na téma odhalování dezinformací a mediální gramotnosti.
 
KATEŘINA ZEMANOVÁ
Redaktorka  webu ČT art  představí koncepci mediální výchovy nevládní organizace Faketicky.
 
TOMÁŠ BOUŠKA
zakladatel Novinářského inkubátoru. Přednáší na New York University Prague. Od roku 2010 vede Spolek Političtí vězni.cz.
Vstup volný, gril i bar otevřený, styl debaty neformální:) Všichni jsou vítáni!

VýStavy

jaroslav róna  "ČAS RyTÍŘŮ"                                                        kulturbrücke fratres

Vernisáž výstavy v rámci slavnostního zahájení  ve středu 4. 8. od 16 hodin.
Po letech, kdy na Slavonice Festu působí v roli dramaturga diváky oblíbené filmové sekce, se Jaroslav Róna festivalovému publiku představí konečně i jako výtvarník. Pro své obrazy a sochy si vybral prostor kouzelného rakouského Kulturbrücke Fratres.

Otevřeno denně od 13 do 18 hodin. Vstup na vernisáž i výstavu je volný.
V objektu je  možné navštivit i expozici evoluce umění v  Museum Humanum. Otevřeno denně od 10 do 15 hodin. Plaba na místě.


 

 

 

 

 

 Martin ceplecha     "V ZAHRADĚ"              
                  zahrada za kaplí v maříži

Vernisáž výstavy v rámci slavnostního zahájení  ve středu 4. 8. od 18 hodin.
Expozice objektů a soch Martina Ceplechy se opět rozroste o novou instalaci. Jmenuje se HUBIČKA. Víc neprozradíme. Přijďte se podívat do zahrady za Mařížskou kaplí.
Kaple letos zůstane uzavřená, město ji z důvodu chystané rekonstrukce festivalu pro tradiční výstavu neposkytlo.Výstavu můžete navštívit denně od 13 do 18 hodin. Vstup na vernisáž i výstavu je volný.


     

 

 

 

 

 

 

PODROBNÝ fILMOVÝ A HUDEBNÍ PROGRAM NAJDETE ZDE


Wieder Zusammen / Zase spolu

DIE FOTOGALERIE FINDEN SIE UNTER DEM TEXT

Wir bereiten das Projekt vom Mittwoch, 4. August bis Sonntag, 8. August 2021 als separaten Teil des Programms des achten Jahrgangs des Sommerfestivals für Film und Musik, Slavonice Fest, vor. Im Rahmen des Projekts reaslisieren wir an drei Grenzorten (Fratres - Slavonice - Maříž) Film-, Ausstellungs-, Musik- und Diskussionsveranstaltungen.

Das Projekt wird aus dem  Fonds für regionale Entwicklung Interreg Österreich – Tschechische Republik unterstützt.

Im österreichischen Dorf Fratres in den Räumlichkeiten der Kulturbrücke Fratres bereiten wir eine Ausstellung mit Gemälden eines der bekanntesten zeitgenössischen Künstler vor, dem Bildhauer und Maler Jaroslav Róna.  Die Eröffnung unter Anwesenheit des Künstlers wird gleichzeitig das gesamte Projekt sowie das Festival eröffnen. Die Kulturbrücke Fratres stellt von Donnerstag bis Sonntag auch europäische Filme vor, begleitet von Diskussionen mit Akteuren von beiden Seiten der Grenze. Der zweite Teil der Filmvorstellungen findet in Slavonice im Vereinshaus statt. Die Kunstausstellung wird auch für die Maříž-Kapelle (wenn der technische Zustand es erlaubt) und den angrenzenden Garten vorbereitet. In der Scheune von Maříž finden 4 Konzerte statt. In Slavonice bereiten wir ein großes Diskussionsforum zum Thema Desinformation vor. Auf der Strecke Fratres - Slavonice - Maříž wird eine eigene Shuttlebuslinie eingerichtet.


Pogramm

DEBATTE MIT TSCHECHISCHEN JOURNALISTEN                                        FREITAG  6. 8. / 18:30 / ViP Grill Besídka

"Desinformation NACH - über Vrbětice"

Wir laden Sie zu einer Debatte mit tschechischen Journalisten nicht nur zum Thema Vrbětice und der russischen Desinformationsszene in unserem Land ein. Im Rahmen unseres Projekts  präsentiert der Journalisten-Inkubator eine journalistische Debatte zur Stärkung der Vorsicht vor manipulativen Informationen im Internet und in den Medien. Die Gäste der Debatte werden sein:

ONDŘEJ KUNDRA
Reporter des Magazins Respekt, wird zum Thema Vrbětice, seinen Auswirkungen und Kontext sprechen.
VERONIKA KRÁTKÁ ŠPALKOVÁ
Analyst des Kremlin-Watch-Programms des Think Tanks European Values, wird die Hauptakteure der pro-russischen Desinformationsszene in unserem Land beschreiben.
PETR NUTIL
Journalist und Gründer von Manipulátoři.cz, wird zum Thema Aufdecken von Fehlinformationen und Medienkompetenz sprechen.
KATEŘINA ZEMANOVÁ
 Redakteurin vom Web ČT AART wird das Konzept der Medienbildung der Organisation Faketicky vorstellen.
TOMÁŠ BOUŠKA
Gründer des Journalisten-Inkubators. Er hält Vorlesungen an der New York University Prag. Seit 2010 leitet er den Verein Politische Gefangene.
Eintritt frei, Grill und Bar geöffnet, Diskussionsstil informell :) Jeder ist willkommen!


Kunstausstellungen

Jaroslav Róna "Zeit der Ritter"                                           kulturbrücke fratres

Ausstellungseröffnung im Rahmen der festlichen Eröffnung des Projektes am Mittwoch, 4. August, ab 16 Uhr.
Nach jahrelanger Tätigkeit als Dramaturg der populären Filmsektion beim Slavonice Fest wird sich Jaroslav Róna endlich als Künstler dem Festivalpublikum vorstellen.  Für seine Gemälde und Skulpturen wählte er den Raum der magischen österreichischen Kulturbrücke Fratres.
5.- 8. 8. täglich von 13 bis 18 Uhr geöffnet. Der Eintritt zur Eröffnung und Ausstellung ist frei.
Im Gebäude ist es möglich, die Ausstellung zur Evolution der Kunst im Museum Humanum zu besuchen. Täglich von 10 bis 15 Uhr geöffnet.


 

 

 

 

 

 Martin Ceplecha  "IM GARTEN"                         
Garten in Maříž

Ausstellungseröffnung im Rahmen der festlichen Eröffnun des Projektes am Mittwoch, 4. August, ab 18 Uhr.
Die Ausstellung von Objekten und Skulpturen von Martin Ceplecha wird  um eine neue Installation erweitert. Ihr Name ist HUBIČKA. Mehr verraten wir nicht. Kommen Sie und sehen Sie sich den Garten hinter der Maříž-Kapelle an. Die Kapelle bleibt dieses Jahr geschlossen, die Stadt hat sie wegen der geplanten Renovierung nicht für die traditionelle Ausstellung zur Verfügung gestellt.
5.- 8. 8. täglich von 13 bis 18 Uhr geöffnet. Der Eintritt zur Eröffnung und Ausstellung ist frei.


     

 

 

 

 

 

 

 

DETAILLIERTES FILM- UND MUSIKPROGRAMM FINDEN SIE HIER