Zrcadlení / widerspiegeln 2019   Slavonice - Fratres - Maříž

Jsme přátelé. Jsme sousedé. Máme k sobě blízko. Navštěvujeme se. Spolupracujeme. Hledáme, co nás spojuje.
Zrcadlení 2019 navazuje na loňské zahájení přeshraniční spolupráce v rámci největší letní kulturní akce regionu, Letního filmového a hudebního festivalu Slavonice Fest. Jako součást festivalového programu nabídne projekt Zrcadlení 2019 dvě výstavy umění, tři koncerty, četné filmové projekce a následná setkání s tvůrci na obou stranách hranice. Program je určený jak pro české tak i rakouské publikum a je vyústěním celoročních kulturních aktivit organizovaných mezi Spolkovým domem ve Slavonicích, Zukunftsraum Thayaland a Kulturbrücke Fratres. Projekt Zrcadlení 2019 se koná za podpory Evropského fondu pro regionální rozvoj INTERREG Rakousko - Česká republika.

Wir sind Freunde. Wir sind Nachbarn. Wir stehen uns sehr nahe. Wir besuchen uns. Wir arbeiten zusammen. Wir suchen, was uns verbindet. Widerspiegeln 2019 setzt die im letzten Jahr begonnene grenzüberschreitende Zusammenarbeit im Rahmen der größten Sommerkulturaktion der Region fort, das Sommer-Film und Musikfestival SLAVONICE FEST. Als Teil des Festivalprogrammes bietet das Projekt Wiederspiegeln 2019 zwei Kunstausstellungen, drei Konzerte viele Filmprojektionen und Treffen mit den Kulturschaffenden auf beiden Seiten der Grenze. Das Programm ist für das Publikum aus Tschechien und Österreich vorbereitet und ist die Krönung der ganzjährigen Kulturaktivitäten, die von den Institutionen Vereinshaus Slavonice, Zukunftsraum Thayaland und Kulturbrücke Fratres veranstaltet werden. Das Projekt Widerspiegeln 2019 wird mit Unterstützung des Europäischen Fonds für Regionalentwicklung Österreich-Tschechien veranstaltet.

 

Filmy  Kulturbrücke Fratres FILME

1. 8.     10:00   Westwood: Punk, Icon, Activist (GB)                   12:30    Phoenix / Fénix (DE)
2. 8.     10:00   Broken / Rozbitý svět (GB)                                     12:30    Nebel im August / Mlha v srpnu (DE)
3. 8.     10:00   Lady Bird (USA)                                                     12:30    3 Tage in Quiberon / 3 dny Quiberonu (DE
4. 8.     10:00   Pet Sematary / Řbitov zviřátek (USA)                    12:30    Ballon / Balón (DE)

V původním znění s titulky. Im Originalton mit tschechischen Untertiteln.
Akreditace v Předprodeji, jednotlivé vstupenky na místě. Festival Passes kaufen sie im Vorverkauf, einzelne Eintrittskarten vor Ort.

Další filmy projektu Zrcadlení uváděné ve SPOLKOVÉM DOMĚ SLAVONICE  najdete po nasazení v Programu. Weitere Filme des Projektes Widerspiegeln im VEREINSHAUS SLAVONICE finden Sie im Programm.  Web Spolkový dům / Das Vereinshaus Webseite

 

 

 

 

 

Výstavy / Ausstellungen

Pavel Štingl, zdeněk lhotský                                                          

„SARKOFÁG PRO KRÁLOVNU“ / "Sakophag für die Königin"                kostel Maříž                                                   

Vernisáž / Vernissage / 31. 7. / 18:00 / Vstup volný / Freier Eintritt
Unikátní projekt skleněného sarkofágu pro dánskou královnu Margrethe II. se završil v loňském roce jeho osazením do poslední volné boční kaple v katedrále v Roskilde, tradičním pohřebním místě dánských králů. Genezi mimořádného sklářského díla přiblíží výstava fotografií v mařížském kostelíku, na kterou v programu festivalu naváže uvedení časosběrného dokumentu  Sarkofág pro královnu režiséra Pavla Štingla a přednáška Cesta k sarkofágu Zdeňka Lhotského, odborníka na tavené sklo a dodavatele unikátního díla. Otevřeno denně od 13 hodin. Vstup volný.

Ein unikates Projekt des Glassarkophags für die dänische Königin Margarethe II. wurde voriges Jahr gekrönt durch einen Platz in der letzten freien Nische in einer Seitenkapelle in der Kathedrale in Roskilde, dies ist die traditionelle Grabstätte der dänischen Könige. Die Genese dieses außergewöhnlichen Glaswerkes wird durch die Foto-Ausstellung in der Kapelle von Maříž gezeigt. Im Programm Festivals werden im Programm des Festivals der Zeitraffer – Dokumentationsfilm „Sarkophag für die Königin“ des Regisseurs Pavel Štingl und ein Vortrag „Der Weg zum Sarkophag“ von Zdeněk Lhotský vorgestellt. Lhotský ist ein Experte für Glasschmelze und der Lieferant des unikaten Werkes. Täglich ab 13 Uhr geöffnet. Freier Eintritt.

 

DANA SAHÁNKOVÁ „STÍN VE KŘOVÍ“ / "Schatten im Gebüsch"                         Kulturbrücke Fratres

Vernisáž / Vernissage / 31. 7. / 16:00 / Vstup volný / Freier Eintritt
Dana Sahánková se svou tvorbou zařazuje mezi výtvarné autory nejmladší, tzv. nulté generace. Soustavně se věnuje velkoformátovým kresbám, které jsou často složeny i z několika spojených dílů. Jejími náměty jsou formy vztahů a napětí, které skrze ně vzniká. Ty jsou vyjádřeny nejen „hrou“ figurálních motivů zvířat, ale především tenzi vyvolávajícím setkáním racionality a iracionality, bílých a černých ploch, světla a tmy, bdění a snu. Denně od 10 do 15 hodin. Vstup volný.

Dana Sahánková gehört zu den Künstlern der jüngsten „Nuller-Generation“. Sie widmet sich großformatigen Zeichnungen, die oft aus mehreren zusammen verbundenen Teilen verbunden sind. Die Inhalte sind die Formen der Beziehungen und Spannungen, die durch den Stoff ihrer Themen entstehen. Diese sind nicht nur durch ein Spiel der figuralen Motive der Tiere ausgedrückt, sondern hauptsächlich durch die Spannung, die durch die Begegnung von Rationalität und Irrationalität entsteht, weiße und schwarze Flächen, Licht und Finsternis, Traum und Wachheit. Geöffnet täglich 10 - 15 Uhr. Freier Eintritt.

KULTURBRÜCKE FRATRES je hned za hranicemi ve vesnici Fratres. Založil ho před 20 lety  spolu se sousedním unikátním a v době festivalu otevřeným Museum Humanum, muzeem evoluce umění,  Peter Coreth. Kulturbrücke Fratres je jedinečnou kulturní dílnou, explozí diskuzí, kulturním prolínáním, intelektuálním kvasem…  V létě se zde odehrávají přednášky, koncerty, literární čtení, výstavy a diskuse. Celé místo má neobyčejnou atmosféru a jeho zařazení do programu je pro Slavonice Fest velkým obohacením.

Die Kulturbrücke Fratres liegt gleich hinter der Grenze im Dorf Fratres. Gegründet wurde diese Initiative vor 20 Jahren von Peter Coreth - gemeinsam mit dem Museum Humanum, einem unikaten Museum der Evolution der Kunst. Das Museum ist während des Festivals geöffnet. Die Kulturbrücke Fratres ist eine einzigartige Kulturwerkstatt, Explosion der Diskussionen, kulturelles Zusammenfließen intellektueller Gärung... Im Sommer finden hier Vorträge, Konzerte, literarische Lesungen, Ausstellungen und Diskussionen statt. Dieser Platz hat die außergewöhnliche Atmosphäre eines Genius Loci und ist in das Programm des SLAVONICE FEST als große Bereicherung eingefügt.


Koncerty / Konzerte

JOSEFÍNA ŽAMPOVÁ                                                                        31. 7.  /  16:00  /  Kulturbrücke Fratres

- Koncert mladé talentované zpěvačky a slavonické rodačky doprovodí vernisáž výstavy Dany Sahánkové v Kulturbrücke Fratres a zahájení Slavonice Festu na rakouské straně hranice. Vstup volný.
- Das Konzert der jungen talentierten Sängerin gebürtig aus Slavonice begleitet die Vernissage der Ausstellung von Dana Sahánková in der Kulturbrücke Fratres und der Eröffnung des SLAVONICE FEST auf der österreichischen Seite der Grenze. Freier Eintritt.

MYDY RABYCAD                                                                                31. 7.  /  23:00  /  Kuturák  Slavonice

- Fúze electroswingu a dalších stylů elektronické hudby, to bude letošní zahajovací koncert Slavonice Festu v podání mezinárodně úspěšné skupiny Mydy Rabycad.
- Die Fusion von Electroswing und anderen elektronischen Musikstilen wird das diesjährige Eröffnungskonzert des SLAVONICE FEST darstellen, das von der international erfolgreichen  Gruppe Mydy Rabycad aufgeführt wird.

KLARA & THE POP                                                                               3. 8.  /  15:00  /  Stodola Maříž

- Koncert zpěvačky Kláry Vytiskové a její kapely doprovodí výstavu Sarkofág pro královnu, která je po dobu festivalu v mařížské kapli.
- Die Ausstellung "Sarkophag für die Königin"  wird von einem Konzert der Sängerin Klára Vytisková und ihrer Band begleitet. Die Ausstellung befindet sich während des Festivals in der Kapelle in Maříž.

 


doprava / Transport

Festival bus Slavonice - Fratres - Maříž

Jezdí 1. - 4. 8. Cena jízdenky je 10 Kč / Fährt 1. - 4. 8. Preis ist 10 Czk pro Fahrt

SLAVONICE - FRATRES - MAŘÍŽ Časy budou upřesněny / Die Abfahrtszeiten werden bekanntgegeben

MAŘÍŽ - SLAVONICE   18:00, 18:30, 19:00

Ideálním dopravním prostředkem na trase Zrcadlení, tedy mezi Slavonicemi, Fratres a Maříží, je také kolo,  které si letos můžete zapůjčit ve spolkovém domě Slavonice (35 Kč/hod).

Als ideales Verkehrsmittel auf der Trasse Widerspiegeln zwischen Slavonice-Fratres-Maříž bietet sich auch das Fahrrad an. Fahrräder werden im Vereinshaus in Slavonice verliehen.

Projekt Zrcadlení 2019 se koná ve spolupráci se Slavonickou renesanční, o.p.s. a níže uvedenými partnery za finanční podpory Evropského fondu pro regionální rozvoj INTERREG Rakousko - Česká republika.

Das Projekt Widerspiegeln 2019 findet in der Zusammenarbeit mit der Gesellschaft Slavonická renesanční o.p.s. und den angeführten Partnern mit Finanzunterstützung des Europäischen Fonds für Regionalentwicklung Interreg Österreich Tschechien statt.