Muž zbavený tíže / předfilm Černobílá
Muž zbavený tíže / předfilm Černobílá Sekce České filmy

Film uvede v sobotu od 10 hodin ve Škole náměstí režisér Josef Císařovský. Po projekci následuje debata.

Sobota 6.8.|10:00|ŠKOLA NÁMĚSTÍ

Dokumentární|2021|Česko|70 min.

Režie: Josef Císařovský

Jako předfilm uvádíme experimentální dokument Černobílá. Více o něm najdete v programu v sekci Český film.

 

Pod zdánlivě prostými všedními výjevy obrazů Kamila Lhotáka se skrývá znepokojující magnetismus vzpírající se logickému vysvětlení. Dokumentární film Muž zbavený tíže hledá dosud neznámé skutečnosti a snaží se je propojit do nových souvislostí. Režisér Josef Císařovský se s pomocí umělcova syna Kamila Lhotáka Juniora, publicisty Jana Králíka, autora monografií Libora Šteffka, sběratele a nakladatele Jana Dvořáka, tiskaře Martina Boudy a dalších pamětníků snaží hledat inspirační zdroje Lhotákovy imaginace i události, které ovlivnily nejen jeho výtvarnou cestu ale i samotný život. Existovala vůbec „tajemná ohrada snů“ s dírou po suku, jíž nahlížel do dílny, kde se na periferii města opravovala auta a letadla? A pokud ano, kde stála? Kým je onen „muž zbavený tíže“, který si vykračuje vzduchem? Je to on sám? Víme, že jedním silným impulsem pro malého Kamila Lhotáka byla pražská výstava v roce 1891, na které došlo k zřícení horkovzdušného balónu Kysibelka. Lhotáková touha zbavit se zemské tíže se pak prosazovala v celé řadě jeho dalších děl. Stejně jako jeho láska k starým automobilům a nejrůznějším vznášedlům, k magickému Českému středohoří i opuštěným periferiím a tajemstvím skrytými za ohradami. Jeden vypadlý suk tak spojuje celý sled asociací, vzpomínek a snových výjevů. Autoportrét Kamila Lhotáka levitujícího nad Ohradou snů se proměňuje v Muže zbaveného tíže, který se nakonec snáší k zemi jako vzkaz z nebes v podobě novinového útržku.

Černobílá - předfilm

Režie: Zoe Aiano

Černobílá, krátký experimentální dokument, je vystavěn na historicky sporném příběhu z druhé světové o dívce z Třeboně, která se svérázným způsobem zúčastnila protinacistického odboje. Na základě několika novinových článků a lidového vyprávění a kombinací dokumentu, archívů a animace film vytváří vizualizaci života této mladé ženy a jejího příběhu, jak existuje v kolektivní představivosti dnešních obyvatel Třeboně̌.

Trailer