Za nezletilé návštěvníky SLAVONICE FESTu nesou vždy  plnou odpovědnost rodiče nebo zákonný zástupce.