Filmové a hudební SLAVONICE Korona TORzo

VSTUPENKA NA FILMOVOU PROJEKCI VE SPOLKOVÉM DOMĚ - 120 KČ
SLEVA 50%  NA SOBOTNÍ PROJEKCI ANGRY BIRDS 2 PRO DĚTI DO 12 LET - 60 KČ
VSTUPENKA NA KONCERT N.O.H.A. VE STODOLE MAŘÍŽ  - 280 KČ
Děti do 12 let v doprovodu rodičů mají vstup na koncert zdarma.

PRODEJ POUZE ZA HOTOVÉ

. VSTUPENKY na projekce ve Spolkovém pouze na místě. PRODEJ ZAČÍNÁ 45 MIN P5ED ZAČÁTKEM PROJEKCE.
. VSTUPENKY NA KONCERT
v Maříži pouze na místě. PRODEJ OD 17:45.
. REZERVACE  NEJSOU MOŽNÉ. 

. UBYTOVÁNÍ letos neorganizujeme.
. ROUŠKY mějte při sobě, o nutnosti je nasadit vás budeme informovat dle aktuální situace.                                  

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

slavonice fest se vzhledem opatřením vlády týkajícím se hromadných akcí neuskuteční.

Těšíme se na vás v roce 2021  

 

Za nezletilé návštěvníky SLAVONICE FESTu nesou vždy  plnou odpovědnost rodiče nebo zákonný zástupce.